En annan historia

Det finns andra historier som inte handlar om ämnet historia. Gå in under fliken ”En annan historia” och lyssna på målande texter. Där kan ni också läsa om en person som kan skriva riktigt roligt.

Autograf Andy Griffiths