En annan historia

Det finns andra historier som inte handlar om ämnet historia. Gå in under fliken ”En annan historia” och lyssna på målande texter. Där kan ni också läsa om en person som kan skriva riktigt roligt.

Autograf Andy Griffiths

Mer om Birka

Vi hade fått en läxa i bloggen om Birka och då fick en förälder som hade några vänner som forskar om Birka reda på det. Därför fick vi ett mail om vad riktiga forskare egentligen tror hände med Birka.
Vi tycker det är så spännande att de berättar om det nyaste om Birka som inte står i våra böcker!

Frågor att svara på (läxa under SPT days)

Här kommer frågorna som är läxan över SPT days. Jag har valt ut några av de frågor ni själva formulerat. Svaren finns i böckerna under vikingatiden. Skriv svaren på ett papper och lämna in senast fredag 24/3.

Bok 1:
Varför reste vikingarna?
Varför försvann Birka?

Bok 2:
Hur behandlades trälarna?
Vad gjorde vikingarna i Lindesfarne?

Bok 3:
Vilka namn hade vikingarna på andra länder?
Vad åt man på vikingatiden?

Bok 4:
Vad var blodshämnd för något?
Hade man likadana kläder som man har idag?

Ha bra SPT meetings och så ses vi på torsdag igen!
/Ms Martinell