Om oss

Vi är två 4:or på Internationella Engelska Skolan i Uppsala som börjat med denna blogg för att kunna plugga på inför prov och för att lära och hjälpa andra klasser som jobbar med Vikingatiden. Vi är ungefär 60 elever.

Vi startade denna blogg efter sportlovet när vi började läsa vikingatiden i SO därför heter den Bloggig historia – från vikingatiden och framåt. Den fylls på med nya saker när vi arbetar vidare. Efter vikingatiden börjar vi med medeltiden.

Vi använder bara bilder som vi får använda på bloggen. Förut visste vi nästan ingenting om upphovsrätt. Nu vet vi några sidor där vi kan söka upp bilder med CC-licens som vi vet att vi får använda. Vi tänker också på det hemma.

Vi övar själva på att söka information på nätet. Vi förstår att vi behöver tala om för er vilka vi är och vilka källor vi använt när vi gjort våra arbeten. Hoppas ni känner att ni kan lita på oss – men ni vet väl att ni måste kolla fler källor än en?

Vi tycker att vi är värda att vinna Webbstjärnan eftersom vi så sällan har tillgång till plattor/datorer och måste jobba smart när vi har dem. Vi har jobbat hårt på kort tid och lyckats få fram bra innehåll. Bloggen berättar mycket och vi lär oss mycket när vi arbetar. Vi lär oss inte bara om historia utan också hur man arbetar med olika appar och hur vi ska berätta om det vi lärt oss. Vi har snabbt lärt oss mycket om upphovsrätt och källkritik när vi jobbat med bloggen.

4B och 4C

Vår lärare Nina Martinell skriver så här: 

  • Vi delar våra arbeten så vi kan lära oss mer av varandra. Bloggen blir en del av arbetsprocessen och en motivation till att bearbeta uppgiften än mer. Känslan av att vi bygger vår kunskap tillsammans blir tydligare när det blir synligt.
  • Allt finns samlat så vi enkelt under lektionerna kan ta avstamp i våra egna arbeten för att gå vidare och fördjupa kunskaper på annat håll. Nya frågor dyker upp och vi söker vidare.
  • Det här är också ett sätt att visa de därhemma vad vi gör i skolan.
  • Jag är helt övertygad om att bästa sättet att lära sig om källkritik och upphovsrätt är att själva publicera på nätet. Eleverna visar redan på en mycket större medvetenhet när det gäller framförallt upphovsrätt som de inte kände till innan. Att se sina egna ord på internet ger en förståelse om att alla kan lägga ut texter på nätet. En förståelse kring källkritik vaknar och de förstår att vi måste också berätta vilka vi är och även ange källor i våra arbeten.
  • Alla våra arbeten under CC-licensen CC BY-NC-SA om inget annat anges. Läs mer på https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/
  • Om inget annat anges är samtliga bilder som vi använt från www.pixabay.com som har licensen Creative Commons CC0.

Maila nina.martinell.uppsala@engelska.se om ni vill få kontakt med oss.

Kopplingar till Lgr11
Svenska syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Historia syfte:
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.